GKV Appingedam

Naam classis
Classis Appingedam
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Dijkstraat 73
9901 AP Appingedam
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 37
9900 AA Appingedam
Doopleden
73
Belijdende leden
128
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie