GKV Appingedam

Naam classis
Classis Appingedam
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Dijkstraat 73
9901 AP Appingedam
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Dijkstraat 73
9901 AP Appingedam
Doopleden
67 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
126 (peildatum 01-10-2021)
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie