GKV Arnhem

Naam classis
Classis Arnhem
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Jansplein 60
6811 GD Arnhem
Algemeen telefoonnummer kerk
026-3618670
Postadres
Postbus 1007
6801 BA Arnhem
Doopleden
520
Belijdende leden
770
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • H. Drost van 22-04-2007 t/m 05-04-2014
  • G.H. Hutten van 04-09-2005 t/m 31-12-2018
  • J.F. de Haan van 08-11-1987 t/m 31-05-2017