GKV Arnhem

Naam classis
Classis Arnhem
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Jansplein 60
6811 GD Arnhem
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 1007
6801 BA Arnhem
Doopleden
494 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
774 (peildatum 01-10-2021)
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • J.F. de Haan van 01-06-2017 t/m 23-11-2021 (wegens gezondheid)
  • H. Drost van 22-04-2007 t/m 05-04-2014
  • G.H. Hutten van 04-09-2005 t/m 31-12-2018
  • J.F. de Haan van 08-11-1987 t/m 31-05-2017