GKV Assen-Kloosterveen

Naam classis
Classis Assen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
De Boomgaard 7
9408 JA Assen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
De Boomgaard 7
9408 JA Assen
Doopleden
649 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
731 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie