GKV Assen-Marsdijk

Naam classis
Classis Assen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Martin Luther Kingweg 50
9403 PA Assen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 505
9400 AM Assen
Doopleden
353 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
605 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • J.E. Kramer van 26-08-2007 t/m 08-05-2021
  • C.S. Alderliesten van 02-09-2001 t/m 13-01-2007
  • A. de Snoo van 31-03-1996 t/m 21-08-2004