GKV Assen-Peelo

Naam classis
Classis Assen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Scharmbarg 37
9407 EA Assen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Scharmbarg 37
9407 EA Assen
Doopleden
214 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
321 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • G.J. van Enk van 01-09-1999 t/m 30-06-2004