GKV Assen-Peelo

Naam classis
Classis Assen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Scharmbarg 37
9407 EA Assen
Algemeen telefoonnummer kerk
0592-869464
Postadres
Scharmbarg 37
9407 EA Assen
Doopleden
205 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
323 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
    Predikant historie
    • L.E. Leeftink van 09-10-2005 t/m 10-09-2022
    • G.J. van Enk van 01-09-1999 t/m 30-06-2004