GKV Assen-West

Naam classis
Classis Assen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Oude Molenstraat 20
9401 DC Assen
Algemeen telefoonnummer kerk
06-29153140
Postadres
Postbus 717
9400 AS Assen
Doopleden
140
Belijdende leden
299
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie