GKV Baflo

Naam classis
Classis Warffum
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Lewestraat 8
9953 PT Baflo
Algemeen telefoonnummer kerk
0595-852268
Postadres
Lewestraat 8
9953 PT Baflo
Doopleden
37 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
102 (peildatum 01-10-2021)
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie