GKV Baflo

Naam classis
Classis Warffum
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Lewestraat 8
9953 PT Baflo
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Lewestraat 8
9953 PT Baflo
Doopleden
35
Belijdende leden
110
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie