GKV Balkbrug

Naam classis
Classis Ommen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Meppelerweg 43
7707 CM Balkbrug
Algemeen telefoonnummer kerk
0523-657017
Postadres
Postbus 25
7707 ZG Balkbrug
Doopleden
132 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
276 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie