GKV Balkbrug

Naam classis
Classis Ommen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Meppelerweg 43
7707 CM Balkbrug
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 25
7707 ZG Balkbrug
Doopleden
140
Belijdende leden
263
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie