GKV Barneveld-Voorthuizen

Naam classis
Classis Harderwijk
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Van Schothorststraat 24
3772 AX Barneveld
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Van Schothorststraat 24
3772 AX Barneveld
Doopleden
227 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
518 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie