GKV Bedum

Naam classis
Classis Groningen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Stationsweg 16-18
9781 CH Bedum
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 61
9780 AB Bedum
Doopleden
217 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
555 (peildatum 01-10-2021)
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie