GKV Beilen

Naam classis
Classis Assen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Acacialaan 2
9411 NX Beilen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 196
9410 AD Beilen
Doopleden
70
Belijdende leden
118
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie