GKV Beilen

Naam classis
Classis Assen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Acacialaan 2
9411 NX Beilen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 196
9410 AD Beilen
Doopleden
71 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
124 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie