GKV Bergen op Zoom

Naam classis
Classis Zeeland
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Korenberg 90
4614 GW Bergen op Zoom
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 185
4600 AD Bergen op Zoom
Doopleden
38 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
59 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • T. de Boer van 01-05-2017 t/m 19-07-2020 (wegens gezondheid (gedeeltelijk))
  • T. de Boer van 25-08-2013 t/m 30-04-2017
  • G.J. Pruijssen van 04-09-2005 t/m 02-04-2011
  • J.B. de Rijke van 23-09-1990 t/m 11-05-1996