GKV Bergschenhoek Het Baken

Naam classis
Classis Rotterdam
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Anthonie van Dijcklaan 1
2661 TP Bergschenhoek
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 14
2660 AA Bergschenhoek
Doopleden
234
Belijdende leden
354
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
Kaart in het midden plaatsen