GKV Berkel en Rodenrijs

Naam classis
Classis Rotterdam
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Rodenrijseweg 97
2651 BN Berkel en Rodenrijs
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Rodenrijseweg 97
2651 BN Berkel en Rodenrijs
Doopleden
190
Belijdende leden
547
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie