GKV Berkel en Rodenrijs

Naam classis
Classis Rotterdam
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Rodenrijseweg 97
2651 BN Berkel en Rodenrijs
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Rodenrijseweg 97
2651 BN Berkel en Rodenrijs
Doopleden
188 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
547 (peildatum 01-10-2021)
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie