GKV Beverwijk ‘Immanuelkerk’

Naam classis
Classis Alkmaar - Haarlem
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Olieslagerslaan 20
1945 PG Beverwijk
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 305
1960 AH Heemskerk
Doopleden
32 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
77 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
  • G. Kwakkel vanaf 01-07-1987 (Aanstelling Theologische Universiteit)
Predikant historie