GKV Beverwijk ‘Immanuelkerk’

Naam classis
Classis Alkmaar - Haarlem
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Olieslagerslaan 20
1945 PG Beverwijk
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 305
1960 AH Heemskerk
Doopleden
34
Belijdende leden
80
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
  • G. Kwakkel vanaf 01-07-1987 (Aanstelling Theologische Universiteit)
Predikant historie