GKV Blije-Holwerd

Naam classis
Classis Leeuwarden
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Hoofdstraat 21
9171 LA Blija
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Hoofdstraat 21
9171 LA Blija
Doopleden
45 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
89 (peildatum 01-10-2021)
E-mail scriba
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie