GKV Blije-Holwerd

Naam classis
Classis Leeuwarden
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Hoofdstraat 21
9171 LA Blija
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Hoofdstraat 21
9171 LA Blija
Doopleden
51
Belijdende leden
91
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie