GKV Blije-Holwerd

Naam classis
Classis Leeuwarden
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Hoofdstraat 21
9171 LA Blija
Algemeen telefoonnummer kerk
0519-562493
Postadres
Hoofdstraat 21
9171 LA Blija
Doopleden
45 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
89 (peildatum 01-10-2021)
E-mail scriba
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie