GKV Bodegraven

Naam classis
Classis Midden-Holland
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Stationsweg 17
2411 CK Bodegraven
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Stationsweg 17
2411 CK Bodegraven
Doopleden
47
Belijdende leden
101
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • H. ten Brinke van 07-05-2000 t/m 01-09-2007
  • E.A.W. Mouissie van 29-05-1983 t/m 21-06-1986