GKV Breda

Naam classis
Classis Noord-Brabant-Limburg
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Terheijdenstraat 9
4811 AW Breda
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Terheijdenstraat 9
4811 AW Breda
Doopleden
32
Belijdende leden
76
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie