GKV Brouwershaven

Naam classis
Classis Zeeland
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Haven Noordzijde 10
4318 AB Brouwershaven
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 29
4318 ZG Brouwershaven
Doopleden
21
Belijdende leden
70
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie