GKV Bruchterveld

Naam classis
Classis Ommen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Broekdijk 23
7695 TB Bruchterveld
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Broekdijk 23
7695 TB Bruchterveld
Doopleden
21
Belijdende leden
56
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
Kaart in het midden plaatsen