GKV Brunssum-Treebeek

Naam classis
Classis Noord-Brabant-Limburg
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Ds Boumastraat 1
6446 TJ Brunssum
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 69
6440 AB Brunssum
Doopleden
64
Belijdende leden
134
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
Kaart in het midden plaatsen
Kaart in het midden plaatsen