GKV Buitenpost

Naam classis
Classis Leeuwarden
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Adres kerkgebouw
De Achtkant 48
9285 VG Buitenpost
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
De Achtkant 48
9285 VG Buitenpost
Doopleden
222
Belijdende leden
366
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
Kaart in het midden plaatsen