GKV Buitenpost

Naam classis
Classis Leeuwarden
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Adres kerkgebouw
De Achtkant 48
9285 VG Buitenpost
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
De Achtkant 48
9285 VG Buitenpost
Doopleden
205 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
344 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie