GKV Bunschoten-Oost

Naam classis
Classis Hilversum
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Vondelstraat 13
3751 EV Bunschoten Spakenburg
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Vondelstraat 13
3751 EV Bunschoten Spakenburg
Doopleden
242 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
426 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • M. Tel van 17-06-2007 t/m 12-04-2008 (Bijzondere aanstelling)
  • M. Tel van 01-07-2004 t/m 16-06-2007 (wegens gezondheid (gedeeltelijk))
  • M. Tel van 25-10-1998 t/m 16-06-2007
  • A.M. de Hullu van 07-05-1995 t/m 03-09-2005
  • T. Wendt van 19-08-1984 t/m 21-12-1996