GKV Bussum-Huizen

Naam classis
Classis Hilversum
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Kortenaerstraat 5
1271 SP Huizen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Sluis 6
1273 KV Huizen
Doopleden
19 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
80 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie