GKV Bussum-Huizen

Naam classis
Classis Hilversum
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Kortenaerstraat 5
1271 SP Huizen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Kortenaerstraat 5
1271 SP Huizen
Doopleden
19
Belijdende leden
80
Huidige predikant(en)
Predikant historie