GKV Daarlerveen

Naam classis
Classis Ommen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
KERKSTRAAT 1
7687 AA Daarlerveen
Algemeen telefoonnummer kerk
0546-645661
Postadres
KERKSTRAAT 1
7687 AA Daarlerveen
Doopleden
52 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
92 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie