GKV Daarlerveen

Naam classis
Classis Ommen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
KERKSTRAAT 1
7687 AA Daarlerveen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
KERKSTRAAT 1
7687 AA Daarlerveen
Doopleden
48
Belijdende leden
93
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie