GKV Dalfsen-Oost

Naam classis
Classis Zwolle
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Brethouwerstraat 19
7721 XM Dalfsen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Brethouwerstraat 19
7721 XM Dalfsen
Doopleden
251 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
456 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie