GKV Dalfsen-Oost

Naam classis
Classis Zwolle
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Brethouwerstraat 19
7721 XM Dalfsen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Brethouwerstraat 19
7721 XM Dalfsen
Doopleden
248
Belijdende leden
450
Huidige predikant(en)
Predikant historie