GKV Dalfsen-West

Naam classis
Classis Zwolle
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Brethouwerstraat 19
7721 XM Dalfsen
Algemeen telefoonnummer kerk
0529-432078
Postadres
Brethouwerstraat 19
7721 XM Dalfsen
Doopleden
170
Belijdende leden
389
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
Kaart in het midden plaatsen