GKV Delft

Naam classis
Classis Midden-Holland
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Schoemakerstraat 1
2628 VH Delft
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 691
2600 AR Delft
Doopleden
271
Belijdende leden
503
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
Kaart in het midden plaatsen