GKV Delfzijl (Hoeksteenkerk)

Naam classis
Classis Appingedam
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Tichelwerk 15
9934 LA Delfzijl
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 224
9930 AE Delfzijl
Doopleden
59
Belijdende leden
153
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie