GKV Delfzijl (Hoeksteenkerk)

Naam classis
Classis Appingedam
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Tichelwerk 15
9934 LA Delfzijl
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 224
9930 AE Delfzijl
Doopleden
61 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
153 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie