GKV Den Helder

Naam classis
Classis Alkmaar - Haarlem
Kerkgenootschap
Samenwerking GKV CGK
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Drs. F. Bijlweg 9
1784 MC Den Helder
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 232
1780 AE Den Helder
Doopleden
93 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
195 (peildatum 01-10-2021)
E-mail scriba
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • P.F. Lameris van 01-05-2005 t/m 06-03-2019 (Emeritus)
  • P. Niemeijer van 09-07-2000 t/m 25-01-2014