GKV Dokkum-Driesum

Naam classis
Classis Leeuwarden
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Tsjerkeloane 12
9113 PJ Wouterswoude
Algemeen telefoonnummer kerk
0511-424119
Postadres
Ophuystrawei 13
9114 RC Driesum
Doopleden
56 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
121 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie