GKV Dokkum-Driesum

Naam classis
Classis Leeuwarden
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Tsjerkeloane 12
9113 PJ Wouterswoude
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Frijstêd 15
9104 EP Damwoude
Doopleden
57
Belijdende leden
122
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie