GKV Dokkum-Driesum

Naam classis
Classis Leeuwarden
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Tsjerkeloane 12
9113 PJ Wouterswoude
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Ophuystrawei 13
9114 RC Driesum
Doopleden
56 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
121 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie