GKV Dordrecht

Naam classis
Classis Dordrecht - Gorinchem
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Van Eesterenplein 230
3315 KW Dordrecht
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 9157
3301 AD Dordrecht
Doopleden
193
Belijdende leden
336
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie