GKV Drachten-Nijega

Naam classis
Classis Drachten
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
De Kolken 89
9201 BW Drachten
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
De Kolken 89
9201 BW Drachten
Doopleden
216
Belijdende leden
406
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie