GKV Drachten-Oost

Naam classis
Classis Drachten
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Middelwyk 148
9202 GV Drachten
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Middelwyk 148
9202 GV Drachten
Doopleden
117
Belijdende leden
272
Huidige predikant(en)
Predikant historie