GKV Drachten-Oost

Naam classis
Classis Drachten
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Middelwyk 148
9202 GV Drachten
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Middelwyk 148
9202 GV Drachten
Doopleden
109 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
262 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie