GKV Drachten-ZW

Naam classis
Classis Drachten
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Flevo 161
9204 JV Drachten
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Flevo 161
9204 JV Drachten
Doopleden
191 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
413 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • P. Poortinga van 01-04-2008 t/m 25-10-2014
  • A.J. de Visser van 14-09-1988 t/m 31-12-1990 (Bijzondere aanstelling)
  • H.G. Gunnink van 16-01-1974 t/m 05-01-1985