GKV Driebergen-Rijsenburg

Naam classis
Classis Utrecht
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Damhertlaan 87
3972 DC Driebergen-Rijsenburg
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Damhertlaan 87
3972 DC Driebergen-Rijsenburg
Doopleden
24 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
73 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
  Predikant historie
  • G. Riemer Gzn. van 07-09-2008 t/m 31-12-2014
  • R.P. Heij van 11-02-2001 t/m 08-09-2007
  • Ph. Troost van 01-11-1999 t/m 12-03-2013 (Bijzondere aanstelling)
  • Ph. Troost van 04-09-1994 t/m 31-10-1999
  • J. Ophoff van 20-10-1985 t/m 30-01-1993
  • P.H.R. van Houwelingen van 29-06-1980 t/m 02-03-1985