GKV Drogeham

Naam classis
Classis Drachten
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
De Buorren 63
9289 HE Drogeham
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
De Buorren 63
9289 HE Drogeham
Doopleden
56
Belijdende leden
147
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie