GKV Drogeham

Naam classis
Classis Drachten
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
De Buorren 63
9289 HE Drogeham
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
De Buorren 63
9289 HE Drogeham
Doopleden
56 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
149 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie