GKV Dronten-Noord

Naam classis
Classis Hattem
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
De Boeg 37
8251 CB Dronten
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 137
8250 AC Dronten
Doopleden
74 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
185 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
    Predikant historie
    • J.R. Visser van 09-01-2005 t/m 31-10-2015
    • W.M. van Wijk van 13-03-1994 t/m 08-02-2003
    • B. Luiten van 23-02-1986 t/m 31-07-1991