GKV Duiven-Velp

Naam classis
Classis Arnhem
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Rijksweg 56b
6921 AJ Duiven
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Beekstraat 10
6883 GJ Velp Gld
Doopleden
24 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
77 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • S. de Bruine van 27-01-2008 t/m 08-12-2012
  • W. Dijksterhuis van 04-06-2000 t/m 30-06-2003
  • R.J. Blok van 12-02-1984 t/m 05-09-1987