GKV Ede-Noord

Naam classis
Classis Arnhem
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Adres kerkgebouw
Zuilestein 1
6714 CA Ede Gld
Algemeen telefoonnummer kerk
0318-620186
Postadres
Zuilestein 1
6714 CA Ede Gld
Doopleden
236 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
362 (peildatum 01-10-2021)
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
    Predikant historie
    • H.S. van Hemmen van 15-08-2010 t/m 03-07-2021
    • T. Schutte van 20-11-2008 t/m 29-06-2010 (Bijzondere aanstelling)
    • M.H. Oosterhuis van 27-08-2000 t/m 16-05-2009