GKV Ede-Zuid

Naam classis
Classis Arnhem
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Adres kerkgebouw
Zuilestein 1
6714 CA Ede Gld
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Zuilestein 1
6714 CA Ede Gld
Doopleden
212 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
357 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie