GKV Eemdijk

Naam classis
Classis Hilversum
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Eemdijk 63
3754 ND Eemdijk
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Eemdijk 63
3754 ND Eemdijk
Doopleden
69 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
153 (peildatum 01-10-2021)
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • W.Q. Hoorn van 08-03-2015 t/m 18-04-2020
  • A.G. Hagg van 02-09-2012 t/m 20-06-2018 (Verbonden aan zusterkerk)
  • A.G. Hagg van 02-09-2007 t/m 01-09-2012
  • K.F. Dwarshuis van 14-05-2000 t/m 02-07-2005
  • J.M. van Leeuwen van 18-08-1996 t/m 18-09-1999
  • J. van Tuil van 25-05-1986 t/m 11-05-1991
  • H. Drost van 23-05-1982 t/m 19-04-1986