GKV Eindhoven-Best

Naam classis
Classis Noord-Brabant-Limburg
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Raadhuisstraat 209
5683 GE Best
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 87
5680 AB Best
Doopleden
140 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
263 (peildatum 01-10-2021)
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie