GKV Eindhoven

Naam classis
Classis Noord-Brabant-Limburg
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Orionstraat 7
5632 DA Eindhoven
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Orionstraat 7
5632 DA Eindhoven
Doopleden
95 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
148 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie