GKV Eindhoven

Naam classis
Classis Noord-Brabant-Limburg
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Orionstraat 7
5632 DA Eindhoven
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Orionstraat 7
5632 DA Eindhoven
Doopleden
108
Belijdende leden
160
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie