GKV Emmeloord

Naam classis
Classis Kampen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Revelsant 86
8303 ZD Emmeloord
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Revelsant 86
8303 ZD Emmeloord
Doopleden
323
Belijdende leden
490
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie