GKV Emmen

Naam classis
Classis Hoogeveen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Oude Roswinkelerweg 30
7822 AD Emmen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Oude Roswinkelerweg 30
7822 AD Emmen
Doopleden
188 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
355 (peildatum 01-10-2021)
E-mail scriba
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie