GKV Emmen

Naam classis
Classis Hoogeveen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Oude Roswinkelerweg 30
7822 AD Emmen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 428
7800 AK Emmen
Doopleden
207
Belijdende leden
377
E-mail scriba
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • P. van Gurp van 01-09-1986 t/m 19-09-2003 (Emeritus)