GKV Enschede-Oost

Naam classis
Classis Enschede-Zutphen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Wilhelminastraat 18
7511 DP Enschede
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Wilhelminastraat 18
7511 DP Enschede
Doopleden
69 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
264 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • P.H.R. van Houwelingen van 24-03-1991 t/m 02-09-1995
  • M. te Velde van 01-05-1988 t/m 27-06-2015 (Aanstelling Theologische Universiteit)
  • A. de Jager van 01-05-1988 t/m 23-09-2017 (Emeritus)
  • M. te Velde van 18-09-1982 t/m 30-04-1988