GKV Enschede-West

Naam classis
Classis Enschede-Zutphen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Wicher Nijkampstraat 95
7545 XP Enschede
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 1265
7500 BG Enschede
Doopleden
103
Belijdende leden
408
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
  • H.P. Dam vanaf 01-06-2019 (wegens gezondheid (gedeeltelijk)) (Emeritus)
  • H.P. Dam vanaf 01-06-2016 (wegens gezondheid (gedeeltelijk)) (Emeritus)
  • L.J. Blijdorp vanaf 15-11-2020
Predikant historie