GKV Enschede-West

Naam classis
Classis Enschede-Zutphen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Wicher Nijkampstraat 95
7545 XP Enschede
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Wicher Nijkampstraat 95
7545 XP Enschede
Doopleden
98 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
419 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
  • L.J. Blijdorp vanaf 15-11-2020
  • H.P. Dam vanaf 01-06-2019 (wegens gezondheid (gedeeltelijk)) (Emeritus)
  • H.P. Dam vanaf 01-06-2016 (wegens gezondheid (gedeeltelijk)) (Emeritus)
Predikant historie