GKV Enschede-Zuid Stadskerk de Verbinding

Naam classis
Classis Enschede-Zutphen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Adres kerkgebouw
Haaksbergerstraat 118
7513 EA Enschede
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Haaksbergerstraat 118
7513 EA Enschede
Doopleden
135
Belijdende leden
273
Huidige predikant(en)
Predikant historie