GKV Enschede-Zuid Stadskerk de Verbinding

Naam classis
Classis Enschede-Zutphen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Adres kerkgebouw
Haaksbergerstraat 118
7513 EA Enschede
Algemeen telefoonnummer kerk
06-14483130
Postadres
Haaksbergerstraat 118
7513 EA Enschede
Doopleden
218 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
406 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie