GKV Enumatil

Naam classis
Classis Grootegast
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Dorpsstraat 20
9812 PL Enumatil
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 138
9800 AC Zuidhorn
Doopleden
109 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
197 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • T. Dijkema van 06-03-2011 t/m 31-07-2020
  • J. Janssen van 13-02-2000 t/m 11-03-2007
  • G.J. van Enk van 06-06-1993 t/m 31-08-1999
  • E. Meijer van 16-03-1987 t/m 10-01-1993